SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng polyme vô cơ làm vật liệu bền axit

Đề tài do tác giả La Văn Bình, Trần Văn Cương (khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu polyme vô cơ thay thế cho dung dịch đóng rắn vữa bột chịu axit thay bột Diabase phải nhập.

Nghiên cứu tiến hành với việc chế tạo polyme vô cơ hệ Na2O-SiO2- H2O có modun Silic cao αSi<=2,8. Lượng SiO2 hoạt tính chế tạo được bổ sung vào dung dịch thủy tinh lỏng cho phản ứng ở nhiệt độ phòng và chế tạo khoáng Diabase nhân tạo dùng cao lanh và một số muối khoáng hòa tan rồi cho kết tủa cùng cao lanh để được hỗn hợp có thành phần tương tự như Diabase tự nhiên. Tiếp đó thử độ chịu axit của polyme silica với bột Diabase nhân tạo trong H2SO4 60% tại nhiệt độ phòng.
Kết quả cho thấy, vữa chịu axit chế tạo từ với polyme silicat có modun silic αSi= 3,28 có độ tổn hao nhỏ hơn so với bột Diabase tự nhiên khi phối liệu cùng tỉ lệ thành phần và chất khoáng hóa. Như vậy có thể dùng dung dịch polyme silicat và bột Diabase nhân tạo làm vữa chịu axit thay cho nguyên liệu nhập khẩu.
BH (Theo Tạp chí Hóa Học & Ứng dụng, số 3/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả