SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện và xác định nấm gây bệnh mục gỗ bạch đàn eucalyptus obliqua L. Her.

Đề tài do tác giả Trần Thanh Trăng (Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam) thực hiện nghiên cứu về phương pháp sinh học phân tử được áp dụng để phát hiện và xác định nấm gây bệnh mục gỗ bạch đàn E. obliqua tại bang Tasmania (Australia).

Có nhiều phương pháp để xác định nấm gây bệnh mục gỗ như phân lập sợi nấm và xác định bằng hình thái sợi, nhuộm màu hoá học, cộng hưởng phân tử từ… Song song đó, phương pháp phân tử PCR (Polymerase Chain Reaction) có thể sử dụng để khuếch đại các phân đoạn điển hình của DNA với ưu điểm là cho kết quả nhanh, chính xác và phát hiện nấm bệnh ở giai đoạn rất sớm mà một số phương pháp trện không thể áp dụng. Phát hiện nấm bệnh bởi phương pháp PCR và xác định nấm bệnh bằng phương pháp xác định trình tự chuỗi trực tiếp từ các mẫu thô thực vật sẽ tránh được các bước khó khăn trong phân lập và duy trì sợi nấm tinh khiết trên môi trường nhân tạo. Vùng sao chép nội bộ ITS (internal transcribed spacer) của ri-bô-xôm DNA là vùng phù hợp cho sự phân biệt các loài nấm.
Nghiên cứu tiến hành phương pháp phát hiện và xác định nấm gây bệnh mục gỗ dựa vào phân tử DNA tách chiết từ 26 mẫu gỗ bạch đàn bị mục thu thập tại bang Tesmania; giám định nấm gây bệnh mục gỗ bạch đàn bằng kỹ thuật DNA.
Kết quả, bằng phương pháp sinh học phân tử phân tích DNA của các loài nấm gây mục gỗ bạch đàn đã phát hiện được DNA từ 18 mẫu gỗ bạch đàn E. obliqua bị mục làm thí nghiệm bằng cặp mồi điển hình ITS1-F/ITS4. Trong đó, 11 mẫu chỉ có 1 loài nấm và 7 mẫu có nhiều loài nấm trên cùng 1 mẫu. Xác định được 33 loài nấm có mặt trên 18 mẫu gỗ bạch đàn E. obliqua bị mục, có 15 loài nấm thuộc lớp Basidiomycetes, 17 loài nấm thuộc lớp Ascomycetes và 1 loài thuộc lớp Zygomycetes; trong đó chỉ 13 loài nấm thuộc lớp Basidiomycetes và 7 loài nấm thuộc lớp Ascoycetes là những loài gây mục gỗ thực sự, 13 loài khác chỉ là nấm thứ sinh.

LV (nguồn: Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, số 19/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả