SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng phương pháp điện từ trường tách dầu khỏi nước biển 

Nhóm tác giả TS. Phạm Hữu Tân, PGS.TS Nguyễn Đại An, ThS. Trần Hữu Long (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) vừa đề xuất phương pháp mới để phân tách dầu khỏi nước biển có nhiễm dầu: phương pháp phân ly bằng điện từ trường.
 

Dầu tràn trên biển.

Nước biển nhiễm dầu được thải ra từ tàu thủy ngày càng gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Hiện nay đã có nhiều phương pháp để tách dầu ra khỏi nước biển có nhiễm dầu như: phân tách bằng lực trọng trường, phin lọc kết tụ, một số phương pháp lý-hóa khác. Tuy nhiên, nhược điểm của các phương pháp này là ảnh hưởng đến môi trường biển, kết quả xử lý chưa triệt để, khó áp dụng với lưu lượng lớn và giá thành rất cao.

Phương pháp phân tách bằng điện từ trường dựa trên sự khác nhau về độ dẫn điện giữa dầu và nước biển, cam nang nhung quan an ngon dùng lực điện từ để phân tách dầu. Nước biển nhiễm điện sẽ sinh ra từ trường F (hướng từ trên xuống), ngược hướng với lực nổi của các phần tử dầu (hướng từ dưới lên); nhờ đó các phần tử dầu và nước sẽ được tách ra hai khoang trên - dưới. Nguyên lý này tương tự phương pháp phân tách bằng lực trọng trường nhưng tốc độ đạt được lớn hơn nhờ nguồn điện cấp vào làm tăng từ trường nên tăng lực phân tách. Hiệu suất phân tách tăng gấp 2 lần so với chỉ dùng lực trọng trường, có thể đạt từ 90-100%. Nếu kết hợp phương pháp này với phương pháp sử dụng phin lọc kết tụ có thể đạt hiệu quả phân tách dầu ra khỏi nước biển 100%.

Phương pháp phân ly bằng điện trường đã khắc phục được hạn chế của các phương pháp cũ: tốc độ tách dầu rất cao nên có khả năng xử lý với lưu lượng lớn, không sử dụng hóa chất nên không ảnh hưởng đến môi sinh. Theo nhóm tác giả, phương pháp này phù hợp cho việc xử lý ô nhiễm tràn dầu từ các tàu chở dầu, là phương pháp xử lý dầu tràn của tương lai.
 
TN (Nguồn: TC Cơ khí Việt Nam, số 1+2/ 2013)

Các tin khác: