SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng phần mềm RDSUITE tính toán móng, móng lệch tâm

Đề tài do ThS. Trần Việt Tâm (Cty CP Công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD) thực hiện phân tích tính toán cách giải quyết việc phân bố mô men lệch tâm trong móng công trình.

Hình minh họa.

Tác giả lựa chọn phương án coi hệ giằng, móng (nền, cọc, đài) và cột làm việc đồng thời với nhau. Mô men sẽ được phân bố cho các thành phần dựa vào mối tương quan độ cứng. Để giải quyết bài toàn này, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình và tính nội lực, phản lực trong hệ, đồng thời áp dụng một số phương pháp lý thuyết cũng như thực nghiệm để tính lún của cọc cũng như nền.

Theo đó, tính toán đồng thời làm việc giữa móng, cọc, đài cọc giằng móng là hết sức cần thiết, phản ánh trung thực sự làm việc của kết cấu. Hơn nữa, từ trước đến nay thường bỏ qua sự làm việc của các giằng móng. Phần mềm RDSUITE trợ giúp cho quá trình tính toán và cho lời giải sát với thực tế hơn.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 1/2012)

Các tin khác: