SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng nước ép chanh tổng hợp nano vàng

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Bách Khoa TP.HCM đã tổng hợp thành công nano vàng bằng phương pháp hóa học xanh, sử dụng dịch chiết chanh. Nano vàng tạo ra có dạng hình cầu với kích thước trung bình là 13,6 nm, thời gian phản ứng 45 phút. Nano vàng có nhiều tiềm năng ứng dụng vào xúc tác, cảm biến sinh học hay kỹ thuật sinh học.
 
Hiện nay có nhiều phương pháp hóa hợp tổng hợp nano vàng. Tuy nhiên, hầu hết đều sử dụng hóa chất độc hại, phải xử lý. Vì vậy, việc sử dụng phương pháp hóa học xanh vừa để giải quyết vấn đề về môi trường, vừa giảm thiểu chất phản ứng hoặc dung môi đắt tiền.

Việc nghiên cứu về nano vàng và ứng dụng của nó ở nước ta hiện nay còn rất hạn chế. Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu về phương pháp tổng hợp nano vàng cũng như ứng dụng của nó. Tuy nhiên, chỉ một vài báo cáo về tổng hợp nano vàng bằng phương pháp hóa học xanh.

Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp nano vàng bằng phương pháp oxy hóa khử, chất khử được sử dụng là dịch chiết chanh, chất oxy hóa là muối vàng chlorua, chất ổn định là polyvinylpyrrolidone (PVP). Quang phổ hấp thụ UV-Vis được sử dụng để xác định sự hiện diện của nano vàng trong dung dịch sau phản ứng. Đỉnh hấp thụ cực đại nằm trong khoảng từ 538 - 570 nm.

Mẫu nano vàng được tổng hợp dựa theo những điều kiện tối ưu. Sau đó, mẫu được tiến hành phân tích một số tính chất đặc trưng, hình dáng nano vàng được xác định thông qua kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), kích thước trung bình hạt là 13,6 nm được xác định bởi ảnh TEM và phần mềm Image J.

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: