SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thủy nội địa

Trong báo cáo này, các tác giả Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải… (Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia đo lường và điều khiển số; Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy, Bộ môn Kỹ thuật hàng không – ĐH Bách khoa TP. HCM) đưa ra các khảo sát và phương án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng cho tàu thủy; thực nghiệm các vấn đề sức cản nhằm xác định công suất máy phù hợp với mô hình phương tiện tàu thủy sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.

Nghiên cứu loại hình phương tiện thủy tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời hướng đến việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng đường sông khu vực TP. HCM theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường.

Nhóm nghiên cứu đưa ra khảo sát và phương án kết hợp sử dụng nguồn hybrid năng lượng mặt trời và năng lượng diesel truyền thống trên phương tiện thủy. Thực nghiệm các vấn đề sức cản và lực đẩy thủy động của chân vịt để đưa ra đánh giá chính xác công suất máy và chân vịt phù hợp với tàu sử dụng năng lượng mặt trời.

Định hướng giai đoạn tiếp theo, kết quả nghiên cứu sẽ triển khai đánh giá thực nghiệm của phương án lắp đặt hệ thống hybrid diesel – điện, cụ thể: khả năng giảm lượng dầu tiêu thụ, khả năng vận hành liên tục của động cơ điện sử dụng điện năng từ năng lượng mặt trời, tuổi thọ và chi phí bảo dưỡng cho hệ thống năng lượng mặt trời…
LV (nguồn: HN KH&CN ĐH Bách khoa TP.HCM lần 13)

Các tin khác: