SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng nam dược như thực phẩm chức năng

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về thực phẩm chức năng, song tất cả đều thống nhất rằng thực phẩm chức năng là loại thực phẩm nằm ở khoảng giao thoa giữa thực phẩm và thuốc. Vì thế người ta còn gọi thực phẩm chức năng là thực phẩm - thuốc. Đối với đông y - tất cả đồ ăn thức uống vào miệng đều có thể chữa bệnh và có thể gọi là thuốc.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả