SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng kỹ thuật Nested PCR-RFLP để xác định đột biến kháng Lamivudine và đột biến Basal Core Promoter của virus viêm gan B

(CESTI) Ngày 18/1/2008, Sở KH&CN TP.HCM đã tiến hành nghiệm thu và xếp loại khá đề tài nghiên cứu “sử dụng kỹ thuật Nested PCR-RFLP để xác định đột biến kháng Lamividine và đột biến Basal core promoter của virus viêm gan B (HBV)”.

Đề tài thuộc Chương trình Vườn Ươm Sáng Tạo KH&CN trẻ do ThS. Nguyễn Chí Vinh (Bệnh Viện ĐH Y Dược TP.HCM) làm chủ nhiệm nhằm xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng Lamivudine rt180 – rt204 và thử nghiệm ứng dụng quy trình trên huyết thanh bệnh nhân; xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng Basal Core Promoter rt180 – rt204 và thử nghiệm ứng dụng quy trình này trên huyết thanh bệnh nhân.
Viêm gan B là một bệnh phức tạp tại Việt Nam với tỷ lệ nhiễm và biến chứng cao, nhất là vấn đề kháng thuốc. Chẩn đoán được đột biến Basal Core Promoter và đột biến kháng Lamivudine sẽ giúp ích cho việc theo dõi và điều trị bệnh viêm gan B.
Kết quả nghiên cứu trên đã cải tiến thành công quy trình xác định đột biến Basal Core Promoter và quy trình xác định đột biến kháng Lamivudine rt180-rt204 của virus viêm gan B bằng kỹ thuật NestedPCR-RFLP; tạo dòng thành công 2 dạng đột biến kháng Lamividine phổ biến (dạng M204I và dạng L180 phối hợp với M204V); kỹ thuật NestedPCR-RFLP có ưu điểm trong việc phát hiện hỗn hợp HBV hoang dại và đột biến. Việc kết hợp điện di microfluidic đã giúp quy trình phát huy được ưu điểm trong chẩn đoán thường quy. Kết quả xác định đột biến trên bệnh nhân cho thấy, đột biến Basal Core Promoter chiếm tỷ lệ 32% trong nhóm khảo sát; đột biến kháng Lamivudine có tần suất khá cao trong nhóm khảo sát (74,4%), phổ biến ở 2 dạng là M204I (39,2%) và L180M/M204I (14,7%).
Tác giả đề tài cũng đề xuất ứng dụng quy trình này vào phục vụ lâm sàng vì kỹ thuật đơn giản lại có giá thành tiết kiệm hơn (khoảng 250.000 đồng). Hội đồng nghiệm thu cũng đã đề nghị tác giả tiếp tục nghiên cứu đề tài ở mức độ cao hơn để có thể ứng dụng vào lâm sàng tốt hơn.
 
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả