SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng dịch nội bào Bacillus để tổng hợp hạt nano bạc (AgNP – silver nanoparticle)

Hạt nano bạc được ứng dụng rất nhiều trong kháng khuẩn, làm chất xúc tác, cảm biến sinh học và trong y học. Có nhiều phương pháp tổng hợp như vật lý, hóa học, hóa lý, sinh học… Trong đó tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sinh học là phương pháp không độc hại, thân thiện với môi trường, cụ thể là sử dụng dịch nội bào vi khuẩn Bacillus để khử dung dịch bạc nitrate.
Nhóm tác giả Trần Đăng Khoa, Đỗ Thụy Thủy Tiên, Ngô Đại Nghiệp (Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) sử dụng dịch nội bào vi khuẩn Bacillus subtlis chuyển hóa AgNO3 thành dung dịch AgNP. Hạt nano bạc được tổng hợp tốt nhất ở 600C với pH = 7.0 và tỷ lệ dịch nội bào với bạc nitrate là 3:17.
Bạc nano của nhóm nghiên cứu tổng hợp được có kích thước chủ yếu £ 15nm, có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt là các chủng vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, dịch AgNP còn có khả năng kháng peroxy hóa lipid, khử DPPH. Các đặc điểm này hứa hẹn những ứng dụng rộng rãi của dịch AgNP tổng hợp bằng dịch nội bào vi khuẩn Bacillus subtilis.
LV (nguồn: Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQG-HCM lần 1)

Các tin khác: