SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng cát biển làm thành phần cốt liệu bê tông

Nhóm tác giả Nguyễn Khánh Sơn, Nguyễn Quang Thiết, Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu sử dụng cát biển làm thành phần cốt liệu trong chế tạo bê tông, nhờ đó khai thác được nguyên liệu địa phương giá rẻ, giúp phát triển cơ sở hạ tầng các vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo.

Kết quả cho thấy, cát biển được dùng làm cốt liệu mịn có vai trò lấp đầy các lỗ trống do đá dăm để lại trong khung chịu lực vật liệu bê tông không cốt thép gia cường. Thực nghiệm đã chứng tỏ ảnh hưởng của cát biển so với các cấp phối cát sông trong các trường hợp vữa xi măng và bê tông.

Sử dụng xi măng bền sulfat xỉ lò cao cùng với phụ gia siêu dẻo đảm bảo quá trình tạo hình và cường độ phát triển theo thời gian tốt của các mẫu thử. Không nhận thấy ảnh hưởng của các ion muối biển và cát nghiền dùng bổ sung lên cường độ chịu lực mẫu bê tông thường, không cốt thép 90 ngày tuổi. Cát biển hạt tròn ít góc cạnh ít nhiều tăng độ sít chặt cho hỗn hợp vữa, làm tăng khối lượng thể tích các mẫu vữa rắn. Vữa xi măng cát biển phát triển chậm cường độ ở 3 - 7 ngày, và đạt rất cao ở 28 - 60 ngày cả chịu nén lẫn chịu uốn.

Sự khác biệt mẫu bê tông cốt liệu cát vàng và cát biển không còn trong trường hợp các mẫu tạo hình tốt. Các mẫu bê tông cho thấy khả năng phát triển cường độ dài ngày rất tốt nếu tiếp tục bảo dưỡng ẩm.
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: