SpStinet - vwpChiTiet

 

STU – Nghiên cứu KH&CN để khẳng định uy tín và thương hiệu

Nghiên cứu khoa học là chức năng quan trọng trong trường đại học. Theo GS.TS. Trương Quang Học: “Nếu trường đại học không có nghiên cứu khoa học thì chỉ nên xem là… “Trường phổ thông cấp ba rưỡi”.

Đọc tiếp...