SpStinet - vwpChiTiet

 

Panasonic công bố mô hình Nhà máy “ý tưởng sinh thái”

Sáng 16-10, tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tập đoàn Panasonic Việt Nam đã công bố mô hình Nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam.
 

Đây là mô hình nhà máy sẽ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện môi trường hướng tới phát triển bền vững và thực hiện các hoạt động để nâng cao ý thức môi trường trong đông đảo cộng đồng. Với mục tiêu hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp Sáng tạo Xanh đi đầu trong ngành công nghiệp điện tử vào năm 2018 của Panasonic, Nhà máy “ ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam được cam kết như một nhà máy hiện đại và kết hợp hiệu quả giữa việc  phát triển kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.

Việc ra mắt Nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cho việc giảm thải khí CO2, chất thải phát sinh và cũng như giảm thiểu sử dụng chất hóa học trong các cơ sở sản xuất, tăng cường các hoạt động tái chế, do đó làm giảm các tác động tới môi trường. Nhà máy “ý tưởng sinh thái” cũng tìm cách nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với các tổ chức khác nhau, như tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho thanh thiếu niên…

Được biết, tập đoàn này cũng đã thành lập một ban quản lý năng lượng và thực hiện các biện pháp nhằm giảm lượng phát thải khí CO2. Một số biện pháp đã được thực hiện bao gồm thay đổi các thiết bị hiệu suất năng lượng cao như: lắp đặt biến tần cho hệ thống điều hòa không khí và sử dụng đèn hiệu suất cao; năm 2012, giảm được 5,6% lượng khí thải trên mỗi đơn vị sản xuất so với năm 2011. Panasonic Việt Nam cũng đã tái chế được 302 tấn các loại nhựa thải hàng năm và giảm 52% chất thải bằng cách tái sử dụng gỗ và pallet nhựa.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường đánh giá cao những sáng kiến môi trường do Panasonic triển khai, thực hiện cam kết mạnh mẽ đóng góp vào các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường.

Nhà máy Panasonic Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 1, Hà Nội là nhà máy ý tưởng sinh thái thứ 5 của Panasonic ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
 
Nguồn: SGGP

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả