SpStinet - vwpChiTiet

 

Sớm triển khai cơ chế hải quan đặc thù tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 06/12/2010, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đã có buổi làm việc với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và Chi Cục Hải quan Hà Tây nhằm xây dựng cơ chế đặc thù, tiến tới thực hiện tốt các hoạt động hải quan tại Khu CNC Hòa Lạc.

Theo TS. Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc coi trọng việc dành quỹ đất để phát triển Khu hậu cần Logistics và các hoạt động hải quan. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc ngày càng nhiều, do vậy, công tác hải quan tại Khu CNC Hòa Lạc cũng cần có những bước phát triển mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp.
Thủ tục hải quan nhanh gọn, minh bạch và tuân thủ pháp luật là những mục tiêu chính mà Hải quan Việt Nam hướng tới và tiếp tục hoàn thiện. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã rất tích cực trong việc ủng hộ chủ trương sớm hình thành thêm các đơn vị hải quan, hướng tới thành lập Chi cục Hải quan tại Khu CNC Hòa Lạc.

QA (Nguồn: Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả