SpStinet - vwpChiTiet

 

So sánh tác động do chuyển động của ô tô và động đất đến công trình cầu

Đề tài do TS. Nguyễn Việt Khoa (Viện KH&CN Giao thông vận tải) thực hiện.
Theo đó, một mô hình toán – cơ học phân tích tác động giữa xe và cầu được nghiên cứu, có tính đến sức cản không đàn hồi của vật liệu dầm, cũng như đàn hồi và đặc tính cản của lò xo xe, tỷ lệ giữa khối lượng của xe và của cầu, vận tốc của xe chuyển động trên cầu.

Phân tích các kết quả nhận được chỉ ra rằng: khi tính toán dầm cầu mà trên cầu có xe chuyển động chịu tác động của động đất, cần phải tính đến tác động giữa xe và cầu, nếu tỷ lệ khối lượng tải trọng xe và khối lượng dầm vượt quá 5-6%. Vì vậy khi phân tích dao động của xe chuyển động trên cầu trong thời gian động đất diễn ra, cần thiết phải tính đến mức độ chuyển vị, vận tốc và gia tốc của xe mà có thể tăng lên một cách đáng kể, hay có thể dẫn đến các tình huống chuyển động nguy hiểm của xe.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 3/2009) 

Các tin khác: