SpStinet - vwpChiTiet

 

So sánh kết quả phát hiện lao phổi AFB (+) mới vơi chỉ số nguy cơ nhiễm lao tại tỉnh Nam Định

Đề tài do các tác giả Dương Văn Toán và Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm so sánh kết quả phát hiện thụ động lao phổi mới với chỉ số nguy cơ nhiễm lao giai đoạn từ 6/1999-6/2004.

Nghiên cứu tiến hành với 600 người tại 30 xã của tỉnh Nam Định, được chẩn đoán là lao phổi AFB (+).
Kết quả phát hiện chung hàng năm đều tăng (2004 tăng 11,7% so với 2000). Tỷ lệ lao phổi AFB (+) mới là 65,8%; lao phổi AFB (+) tái phát là 3,4%; lao phổi AFB (-) và ngoài lao phổi là 30,8%.
So sánh kết quả phát hiện lao phổi AFB (+) mới với chỉ số nguy cơ nhiễm lao (2000-2004) tại tỉnh Nam Định cho thấy, toàn tỉnh có tỷ lệ mắc lao phổi mới AFB (+) [IM +] trong 5 năm theo dõi là 50 AFB (+)/100000 dân, tỷ lệ này có xu hướng tăng dần qua các năm. Từ 48,1 AFB (+)/100000 dân (năm 2000), năm 2001 là 48,8, năm 2002 là 49,1, năm 2003 là 51,1 và năm 2004 tăng lên 55,1 AFB (+)/100000 dân. Tỷ lệ mắc lao phổi ở nam giới cao hơn ở nữ 2,1 lần.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả