SpStinet - vwpChiTiet

 

Sở KH-CN TPHCM: Giao quyền tự trích lập quỹ KH-CN cho doanh nghiệp

Đó là kiến nghị của ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu HĐND TP ngày 20-8.

Theo ông Phan Minh Tân, để có nguồn hỗ trợ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, hỗ trợ đặt hàng hoặc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu…, Sở KH-CN đã vận động các doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH-CN. Đến nay đã có 49 doanh nghiệp chấp nhận thành lập quỹ, 26 doanh nghiệp trích lập được quỹ với số tiền 346,8 tỷ đồng. Trong đó 117,8 tỷ đồng (chiếm 33,9%) đã được chi đầu tư cho đổi mới công nghệ và thiết bị… ngay tại doanh nghiệp. Dự kiến nếu tất cả doanh nghiệp đều chủ động thành lập quỹ, tổng kinh phí có thể đạt từ 1,5 - 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, hiện phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn chần chừ do không được giao quyền tự chịu trách nhiệm trích lập kinh phí. Để nguồn quỹ phát huy hiệu quả, nhà nước chỉ tiến hành hậu kiểm về mục đích sử dụng. Đồng thời, cho phép nâng tỷ lệ trích lập quỹ lên trên 10% lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp để có thể đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển KH-CN TP.
Nguồn: SGGP

Các tin khác: