SpStinet - vwpChiTiet

 

Sở KH&CN TP.HCM: nhiều hoạt động KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 17/1/2008, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Lễ Tổng kết Hoạt động KH&CN năm 2007 và đề ra nhiệm vụ kế hoạch năm 2008. Theo các số liệu báo cáo, các hoạt động KH&CN trong năm qua của Sở đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng sức cạnh tranh của TP.HCM…

Cụ thể, về công tác tham mưu, nổi bật nhất là đã thành lập và đưa Quỹ Phát triển KH&CN TP.HCM đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (năm 2007, Quỹ được cấp vốn là 25 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu có sản phẩm thương mại hóa cao, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.
Về công tác an toàn bức xạ, đã thẩm định, gia hạn và cấp giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ cho 81 cơ sở y tế với 141 thiết bị; hướng dẫn, tư vấn 25 tổ chức, cá nhân thực thi quy định về an toàn bức xạ…
Về quản lý công nghệ, đã tiến hành góp ý và tư vấn về công nghệ cho 45 dự án đầu tư; thẩm định công nghệ 11 dự án…
Về quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, đã kiểm định tại 2890 đơn vị sản xuất kinh doanh phương tiện đo như khối lượng (các loại cân và quả cân: 131.119), dung tích (cột bơm: 2.728), áp suất (áp kế, huyết áp kế: 5.787)…; kiểm tra chất lượng hàng hoá theo kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tại 379 đơn vị…
Về công tác quản lý sở hữu trí tuệ, góp ý chuyên môn hỗ trợ trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan thực thi (công an kinh tế, quản lý thị trường, hải quan, thanh tra) với 307 trường hợp về xác nhận nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp…
Đặc biệt, hoạt động KH&CN đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của một số lĩnh vực, ngành sản xuất mũi nhọn, công nghệ cao thành phố, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thành công như ngành cơ khí, tự động hóa, công nghệ sinh học và y tế, công nghiệp, vật liệu mới… Sự gắn kết giữa nghiên cứu với nhu cầu thị trường được chú trọng thông qua việc áp dụng tăng cường cơ chế đặt hàng (năm 2007, tỷ lệ đặt hàng là 53%; 2006 là 40%) và có cơ chế hỗ trợ sau nghiệm thu, tỷ lệ đề tài ứng dụng sau nghiệm thu đạt 87% so với 2006 là 85%.
Sở KH&CN TP.HCM cũng đã đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ chính trong năm 2008 là nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, tạo các sản phẩm công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống từ công nghệ nano, tự động hóa, năng lượng mới, phát triển thị trường công nghệ, đổi mới công nghệ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố…
Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ là tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN (hoàn thiện cơ chế xây dựng nhiệm vụ KH&CN gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các tổ chức KH&CN; khuyến khích đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư…); đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh; đẩy mạnh nghiên cứu KHXH nhân văn và KH quản lý để cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tập trung triển khai các chương trình, dự án KH&CN có quy mô lớn và trình độ cao để giải quyết một số vấn đề lớn cho sự phát triển thành phố…
 
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả