SpStinet - vwpChiTiet

 

Sở KH&CN TP.HCM Làm việc với sở KH&CN tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc

Theo thư đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 10/8/2010 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng tây – Trung Quốc do Ông Su Dingcheng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng đại diện của một số phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở.
Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Thanh đã giới thiệu một số hoạt động của Sở và những kết quả nghiên cứu khoa học mà thành phố đã đạt được trong những năm qua. Hai bên đã trao đổi thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ của mình và nhận thấy các hoạt động này gần giống nhau và có thể phát triển các hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao những công nghệ đã triển khai thành công.
Bên phía Quảng Tây có lời mời Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tham gia Hội chợ quốc tế Trung Quốc – ASEAN được tổ chức từ 20 – 24/10 hàng năm.
Hai bên đã nhất trí sẽ tiến hành trao đổi các nội dung hợp tác, trước mắt có thể trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao các công nghệ chế biến hàng nông hải sản (sẽ trao đổi trước các công nghệ hai bên đã triển khai thành công); chuyển giao, trao đổi thông tin trên mạng khoa học và công nghệ (phía Quảng Tây cũng đã rất thành công trong việc phổ biến và chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu qua mạng này) và một số lĩnh vực khác…

QA (Sở KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả