SpStinet - vwpChiTiet

 

Bến Tre: Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hàu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại

Hàu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, ngoài giá trị dinh dưỡng từ thịt thì nuôi hàu còn giúp cải thiện và ổn định môi trường nước. Bên cạnh những ưu điểm mà hàu mang lại, Bến Tre còn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nuôi hàu.


Hình minh họa.

ThS. Phùng Bảy - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III cùng các cộng sự đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hàu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre”, vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu.

Với mục tiêu là xác định khả năng phát triển nuôi hàu thương phẩm bằng con giống đơn chất lượng cao tại các vùng cửa sông ven biển nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững tại tỉnh Bến Tre; Xây dựng quy trình nuôi hàu trong đìa và ngoài cửa sông. Từ đó, nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu như: Khảo sát chọn địa điểm nuôi hàu thương phẩm; Nghiên cứu thử nghiệm nuôi hàu thương phẩm; Đánh giá hiệu quả các mô hình thử nghiệm, chọn hình thức nuôi phù hợp và dự thảo quy trình nuôi tại các vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre. Nhóm tác giả cũng chọn nhiều phương pháp nghiên cứu, cụ thể nuôi trong đìa, nuôi nổi ngoài cửa sông, nuôi đáy ngoài cửa sông.

Theo báo cáo, qua 8 tháng nuôi, các hình thức nuôi đều mang lại hiệu quả kinh tế và cho hàu thương phẩm có kích cỡ về khối lượng dao động từ 82,40-90,03 g/cá thể, chiều cao từ 91,44-96,75 mm/cá thể; Tỷ lệ sống đến giai đoạn thương phẩm của hàu nuôi ở các hình thức khác nhau dao động từ 30,04-36,05%. Năng suất nuôi hàu nổi ngoài cửa sông là cao nhất, đạt 300 kg/100 m2, tiếp đến là nuôi đáy ngoài cửa sông (234 kg/100 m2), và thấp nhất là nuôi trong đìa (233 kg/100 m2). Sản phẩm cuối cùng của đề tài là 1.000 kg hàu, trong đó, nuôi nổi ngoài cửa sông 300 kg, nuôi đáy ngoài cửa sông 234 kg và nuôi trong đìa là 466 kg. Ngoài ra, thông qua đề tài còn tập huấn cho bà con trong vùng nuôi.

Kết quả của đề tài có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, có thể nhân rộng trong thời gian tới. Đề tài thành công đã giới thiệu được một đối tượng nuôi thủy sản hai mảnh vỏ mới, nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương thuộc ba huyện ven biển. Sau khi kết thúc đề tài, chính quyền địa phương và nhiều hộ dân nơi triển khai đề tài đề nghị được tổ chức nhân rộng kết quả đề tài ra sản xuất.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 8/2012)

Các tin khác: