SpStinet - vwpChiTiet

 

Bến Tre: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất mía có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh

Dự án “Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất mía có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre” do KS. Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện 20 tháng (10.2010-6.2012).

Mục tiêu của dự án là chuyển giao giống mía mới và quy trình công nghệ thâm canh với quy mô 30 ha có năng suất đạt trên 110 tấn/ha và trữ đường quy đổi 10 CCS (tính trên diện tích đông đặc) ở 4 huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cho vùng mía của tỉnh.
 

Hình minh họa.

Các giống mía được chọn để trồng trong vùng dự án đều có nguồn gốc từ Thái Lan như: K88-200, K93-291, K95-84, LK92-11, KU00-1-58, SuphanBuri 7. Ưu điểm của các giống mía này là mọc mầm tốt, sức đẻ nhánh cao, kháng sâu bệnh, năng suất và hàm lượng đường cao (CCS đạt trên 10%), phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bến Tre.

Kết quả, dự án đã xây dựng 48 mô hình trình diễn, với tổng diện tích 30 ha tại 4 huyện trong vùng dự án, có năng suất quy đổi 10 CCS đạt bình quân trên 120 tấn/ha vượt mục tiêu của dự án đã đề ra; chuyển giao cho người trồng mía trên địa bàn tỉnh quy trình công nghệ sản xuất mía có năng suất, chất lượng cao dễ áp dụng và đạt hiệu quả. Qua đó cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn (50 người/lớp) về các giống mía mới, quy trình kỹ thuật trồng, canh tác cho nông dân trồng mía và các kỹ thuật viên trong vùng dự án.

Ngoài ra, thông qua dự án còn thể hiện được mô hình liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp).
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 10/2012)

Các tin khác: