SpStinet - vwpChiTiet

 

Sinh trưởng của bưởi Sa Điền tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Giang

Nhóm tác giả Nguyễn Duy Lam, Lương Thị Kim Oanh, ĐH Thái Nguyên đã thăm dò khả năng thích ứng của giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) đang được trồng khảo nghiệm tại Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Giang từ tháng 3/2010. Đây là ba vùng sinh thái có nhiều nét tương đồng với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vốn là nơi xuất phát của giống bưởi Sa Điền.

Bên cạnh việc theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, nhóm tác giả còn tìm hiểu các chỉ tiêu về điều kiện sinh thái (khí hậu, đất đai) ở 3 vùng trồng thử nghiệm. Hai giống bưởi dùng làm nhóm đối chứng là giống bưởi Phục Hòa (Trung Quốc) đang trồng tại Cao Bằng và giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên, Bắc Giang.

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: tại Thái Nguyên, giống bưởi Sa Điền sinh trưởng mạnh hơn giống bưởi Diễn; tại Cao Bằng, giống bưởi Sa Điền sinh trưởng kém hơn giống bưởi Phục Hòa; riêng tại Bắc Giang, giống bưởi Sa Điền và giống bưởi Diễn có sức sinh trưởng tương tự nhau. Khả năng sinh trưởng của giống bưởi Sa Điền tại Bắc Giang cũng được đánh giá tốt hơn tại Cao Bằng và Thái Nguyên. Tình hình sâu bệnh trên bưởi Sa Điền giữa các vùng trồng thử nghiệm khá giống nhau.

Nhìn chung, giống bưởi Sa Điền thích ứng với điều kiện sinh thái ở các vùng thử nghiệm ở các mức độ khác nhau. Cần tiếp tục theo dõi để đánh giá đầy đủ về khả năng sinh trưởng của giống bưởi này ở vùng thử nghiệm trong những năm kế tiếp.
 
TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - Chuyên san Nông, Y, Sinh, số 1/2014)

Các tin khác: