SpStinet - vwpChiTiet

 

Sinh trưởng của bò lai 75% và 25% máu bò Charolais, Simmental

Nhiều nghiên cứu cho rằng, bò lai F1 Charolais, F1 Hereford hoặc F1 Simmental có trọng lượng, khả năng tăng trọng cao hơn bò Lai Sind. Tuy nhiên, ngoại hình và tập tính của chúng còn nhiều điểm mà người chăn nuôi chưa hoàn toàn ưa chuộng. Liệu bò F2 75% máu bò ngoại có khả năng sản xuất thịt cao hơn so với bò F1 (50%)? Con lai F2 25% máu bò ngoại có sai biệt nhiều so với bò F1 50%? Câu hỏi này được giải đáp cụ thể trong đề tài “Đặc điểm sinh lý, sinh hóa máu, ngoại hình và sinh trưởng của bò lai 75% và 25% máu bò charolais, Simmental” của nhóm tác giả Đoàn Đức Vũ, Phạm Hồ Hải, Phan Việt Thành (Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam) vừa được Sở KH&CN TP.HCM tiến hành nghiệm thu.

Đối tượng của nghiên cứu là con lai có 25%, 75% máu bò Charolais và 25%, 75% máu bò Simmental trên nền bò cái Lai Sind.
Để tạo ra những con lai này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phối giống trực tiếp giữa bò đực lai F1 với bò cái Lai Sind để tạo con lai có 25% máu bò Charolais, bò Simmental và phương pháp gieo tinh nhân tạo giữa tinh bò đực thuần Charolais, Simmental với bò cái lai F1 để tạo con lai có 75% máu bò Charolais, bò Simmental.
Qua 3 năm nghiên cứu tại trại bò thuộc Công ty Quản lý Khai thác và Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM, kết quả cho thấy, con lai 75% máu Charolais và 75% máu Simmental có ngoại hình đặc trưng của bò hướng thịt. Chúng có khả năng thích nghi với khí hậu nóng ẩm, có trọng lượng lúc 18 tháng tuổi đạt lần lượt là 355,6kg và 302,8kg với tăng trọng bình quân từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi là 613 và 518 gam/con/ngày tương ứng. Trong khi đó, con lai 25% máu hai giống bò này có màu sắc và ngoại hình không đồng nhất, thân hình không nở nang như bò thịt chuyên dụng, trọng lượng và khả năng tăng trọng không vượt trội so với bò Lai Sind.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nhóm nghiên cứu đạt được, tuy nhiên trên thị trường giá thịt bò lai có chất lượng cao đang được bán giá tương đương với thịt bò thường. Vì thế khi đưa ra áp dụng trong thực tiễn đề tài sẽ không cho hiệu quả kinh tế cao.
Bích Hằng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả