SpStinet - vwpChiTiet

 

Sẽ không thu phí nước mưa chảy tràn

Nghị định 25 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải vừa được Chính phủ ký ban hành. Theo đó, quy định nước thải sinh hoạt sẽ phải đóng phí với mức phí “không quá 10%” giá bán nước sạch chưa thuế.

 

Cùng với nước mưa có thêm 5 đối tượng sẽ không phải chịu phí đó là: Nước xả từ các nhà máy thủy điện; nước xả từ sản xuất muối; nước thải sinh hoạt ở địa bàn nhà nước đang thực hiện bù giá; nước thải sinh hoạt nông thôn, ở những vùng chưa có nước sạch; nước làm mát thiết bị không trực tiếp tiếp xúc với ô nhiễm.

Riêng mức phí cho nước thải sinh hoạt, mức thu phí bảo vệ môi trường sẽ được tính theo tỉ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 
Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quy định mức phí tương ứng với số phí trung bình một người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch phải nộp tại địa phương.

Phí nước thải sẽ được thu theo hóa đơn bán nước.

Việc thu phí sẽ bắt đầu từ thời điểm 1/7/2013 - ngày nghị định có hiệu lực thi hành.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: