SpStinet - vwpChiTiet

 

Sẽ có thêm vệ tinh VINASAT-2

Tại Công văn số 2602/TTg-KTN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về chủ trương đầu tư dự án VINASAT-2 nhằm tăng năng lực hạ tầng viễn thông và giữ quyền của Việt Nam sử dụng vị trí quỹ đạo vệ tinh 131,8oE.

Thủ tướng giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư dự án VINASAT-2, chỉ định thầu và tự chịu trách nhiệm về các gói thầu tư vấn, gói thầu mua vệ tinh  (bao  gồm  cả trang thiết bị trạm điều khiển liên quan), gói thầu bảo hiểm vệ tinh, gói thầu cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh. Mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 290-350 triệu USD. Lộ trình triển khai dự án VINASAT- 2 được chia thành từng bước và sẽ hoàn tất vào năm 2012.

Mục tiêu của dự án VINASAT-2 là thúc đẩy thị trường viễn thông Việt Nam phát triển, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, giữ được vị trí quỹ đạo, tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có của hệ thống VINASAT-1 và củng cố đội ngũ chuyên gia Việt Nam để phát triển công nghệ thông tin vệ tinh của Việt Nam.
QT (theo Nhân dân)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả