SpStinet - vwpChiTiet

 

Sẽ có nghị định hợp tác đầu tư nước ngoài về KH-CN

Ngày 11-8, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam đã tổ chức buổi góp ý xây dựng dự thảo nghị định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài về KH-CN. Dự thảo này do Bộ KH-CN soạn thảo.

Các đại biểu cho rằng, trong dự thảo đã ghi rõ đối tượng được xem xét là cá nhân, tổ chức là người Việt Nam, người nước ngoài và Việt kiều có thể đầu tư trực tiếp, thành lập tổ chức KH-CN hoặc hợp tác.

Tuy nhiên dự thảo đưa ra một số điểm cấm không cho hợp tác cũng như các điểm quá chi tiết trong việc tiếp nhận viện trợ, chuyển giao khoa học công nghệ. Hiện nay, Việt Nam đã có Luật KH-CN, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ nên phần lớn những vấn đề trên đã được đề cập. Vì vậy, dự thảo nghị định nên giảm bớt các thủ tục hành chính và cần có yếu tố liên quan đến khuyến khích đầu tư.

Đặc biệt, dự thảo nghị định phải làm rõ được điểm nào là đặc thù trong hợp tác đầu tư với nước ngoài về KH-CN. Hiện Bộ KH-CN đã lấy ý kiến góp ý dự thảo của 20 bộ, ngành và đang hoàn thiện văn bản cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
 

OV (theo SGGP)


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả