SpStinet - vwpChiTiet

 

Sắp hoàn thiện “Sách trắng” CNTT 2010

Dự kiến ngày 15-6-2010 Sách trắng sẽ hoàn tất và báo cáo lên Bộ Thông tin &Truyền thông. Cuốn sách này là nguồn thông tin chính xác nhất về các số liệu thống kê chính thức về CNTT-TT Việt Nam vốn thiếu đồng bộ trước đây.
Việc điều tra, thống kê tổng thể để xây dựng Sách trắng nhằm cung cấp các thông tin, số liệu thống kê chính thức về trên các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng CNTT-TT; Công nghiệp CNTT, Bưu chính, viễn thông; Ứng dụng CNTT; Nguồn nhân lực CNTT; Hệ thống văn bản pháp luật; Hợp tác quốc tế của Việt Nam về  CNTT-TT; Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT lớn tại VN...
Vụ Công nghệ Thông tin - Đơn vị thường trực xây dựng Sách trắng - cho biết, Sách trắng năm nay dựa trên những nội dung của cuốn Sách trắng năm 2009 nhưng có bổ sung thêm một số thông tin như: Xuất nhập khẩu CNTT; Số liệu về an toàn thông tin; Số liệu về Internet Việt Nam và ứng dụng CNTT; Số liệu về dân số, hộ gia đình; kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm CNTT-TT…

VH (Theo Anninhthudo.vn)

Các tin khác: