SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng tạo trẻ: tiềm năng lớn đang cần “bà đỡ”

Nhiều sản phẩm độc đáo, có khả năng ứng dụng cao là nhận xét chung về Festival “Tuổi trẻ sáng tạo” lần 1 vừa diễn ra tại TP.HCM. Điều đó chứng tỏ tiềm năng sáng tạo trẻ. Tuy nhiên việc khai thác các ý tưởng sáng tạo trẻ và chuyển giao ứng dụng vào thực tế là bài toán khó. Câu chuyện về các sản phẩm sáng tạo của sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một ví dụ.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả