SpStinet - vwpChiTiet

 

Bê tông cát sử dụng cát duyên hải miền Trung để chế tạo gạch bê tông tự chèn và tấm đan trong xây dựng đường ô tô

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Sang, Trần Lê Thắng (ĐH Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm bê tông cát sử dụng cốt liệu là cát mịn duyên hải và đá hỗn hợp để làm gạch blốc và kết cấu rãnh đan trong xây dựng đường ô tô.
Theo đó, bê tông cát sử dụng đá hỗn hợp và bê tông cát sử dụng cát thô đều phù hợp sản xuất gạch bê tông tự chèn và tấm đan. Các ứng xử cơ học của bê tông cát các loại trong nghiên cứu đạt các yêu cầu bê tông làm gạch học tiếng nhật tự chèn và tấm đan. Khi thay thế một phần xi măng bằng bột khoáng mịn tro bay làm tăng khả năng chống mài mòn và tăng cường độ chịu nén, kéo uốn cho bê tông cát ở tuổi muộn so với bê tông cát chỉ sử dụng đá vôi. Như vậy cần có nghiên cứu xa hơn về sự kết hợp của các loại bột này trong bê tông cát để tăng độ bền cho loại bê tông này. Sử dụng bê tông cát để làm gạch tự chèn và tấm đan được xem là một biện pháp thân thiện với môi trường vì không sử dụng đất trồng trọt làm nhiên liệu để nung gạch và sử dụng một phần tro bay trong thành phần để chế tạo bê tông cát và tro bay. Có thể sản xuất với kích thước hình học và cường độ gạch tùy theo yêu cầu của người tiêu dùng. Giá thành giảm nhiều so với gạch đất nung cũng như so với bê tông truyền thống để chế tạo gạch tự chèn và tấm đan.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011)

Các tin khác: