SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về thực phẩm dạng sợi

Sản phẩm mì sợi dạng đục
Thiết bị sấy mì bằng không khí nóng
Mì ăn liền chứa gelatin và qui trình sản xuất
Nồi hấp bánh phở
Thiết bị sản xuất bánh phở tươi
Máy cắt bánh phở

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả