SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về nuôi và chế biến cá

Sử dụng chế phẩm chứa xysteamin để làm thức ăn cho cá; Quy trình sản xuất sản phẩm thịt cá; Phương pháp ngăn ngừa sự ngả màu của cá; Dụng cụ lựa chọn cá; Sử dụng emamectin hoặc muối của nó để sản xuất thức ăn cho cá; Lồng nuôi cá trên biển và sông; Phụ gia thức ăn để nuôi cá có chứa Thraustochytrium sp. KJS-1, Bacillus polyfermenticus KJS-2, và Bacillus hcheniformis; Bàn sửa cá tra, cá basa fillet chuyên dùng

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả