SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về mỹ phẩm

Mỹ phẩm có màu thể hiện hiệu quả làm sáng và mịn da.
Chế phẩm nền chống nhăn môi, son môi chứa chế phẩm này và phương pháp sản xuất.
Hệ phân phối chất có ích, phương pháp điều chế và mỹ phẩm hoặc chế phẩm làm sạch chứa hệ này.
Chế phẩm chăm sóc tóc.
Chế phẩm dưỡng tóc và phương pháp dưỡng tóc sử dụng chế phẩm này.
Danh mục các sáng chế khác về mỹ phẩm được đăng ký ở Việt Nam.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả