SpStinet - vwpChiTiet

 

Bế mạc Kỳ họp lần thứ 9 của Liên hiệp Thư viện về Nguồn tin điện tử Việt Nam

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, ngày 16/09/2011, Kỳ họp lần thứ 9 của Liên hiệp Thư viện về Nguồn tin điện tử Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả đáng khích lệ. Các bên tham gia đã ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử.
 

Tham gia buổi bế mạc và ký kết Biên bản ghi nhớ có ông Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử (Liên hiệp); Bà Emma Farrow, chuyên gia INAPS phụ trách Chương trình phát triển thư viện; Bà Vũ Dương Thuý Ngà, Vụ phó Vụ Thư viện, Ông Lê Văn Viết, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Huy Chương, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội,  lãnh đạo của hơn 60 thư viện trong cả nước và đại diện các công ty, tổ chức cung cấp các nguồn tin điện tử.
 
 TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp

Sau Hội thảo Phát triển Liên hiệp thư viện phù hợp với điều kiện Việt Nam, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Liên hiệp Thư viện năm 2010-2011 và giới thiệu nguồn lực của các thành viên Liên hiệp như: nguồn lực của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh… Đây là những thành viên nòng cốt, có nguồn lực thông tin mạnh và sẵn sàng chia sẻ với các thành viên khác trong Liên hiệp. Các đại biểu cũng được giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thông tin mới như phần mềm S.F.X, cơ sở dữ liệu IOP và các tính năng mới của CSDL Proquest Central.
 
 Ông Patrick Doogue, đại diện Nhà xuất bản IOP, phát biểu tại Kỳ họp

Trong phương hướng hoạt động của Liên hiệp thư viện trong năm 2012, ông Tạ Bá Hưng khẳng định cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường tính pháp lý của Liên hiệp, đẩy mạnh công tác quảng bá và chia sẻ nguồn tin điện tử giữa các thư viện thành viên. Các đại biểu đã thống nhất tiếp tục đặt mua CSDL Proquest Central và chia sẻ 2 CSDL là CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam (STD) và CSDL Kết quả nghiên cứu.
Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử được thành lập từ năm 2004 do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia khởi xướng và làm đầu mối hoạt động. Giai đoạn đầu (2004-2008), Liên hiệp được sự hỗ trợ của Tổ chức INAPS về các vấn đề lý luận, kỹ thuật và được Quỹ Atlantic Philanthropies tài trợ kinh phí. Từ năm 2009, các thành viên trong Liên hiệp đã tự đóng góp kinh phí để phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia vẫn tiếp tục là cơ quan chủ trì, điều phối, xây dựng chiến lược hoạt động, phát triển của Liên hiệp.
Kết thúc Kỳ họp lần thứ 9, 51 thư viện đã đăng ký tham gia Liên hiệp Thư viện và ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử.
Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả