SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về công nghệ truyền thông

- Thiết bị chuyển tiếp và phương tiện lưu trữ thông tin
- Phương pháp và hệ thống để xác định vị trí của thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối GPS và bộ dò vị trí trong khu vực không nhìn thấy vệ tinh.
- Hệ thống và phương pháp hỗ trợ tiếp nhận tín hiệu vệ tinh GPS trong mạng truyền thông vô tuyến
- Phương pháp nhắn tin linh hoạt sử dụng bộ đăng ký vị trí dẫn đường

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả