SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế từ bauxit đến nhôm

Quy trình sản xuất alumin từ bauxit chứa alumin monohydrat.
Quy trình sản xuất nhôm oxit trihyđrat.
Thiết bị nấu nhôm oxit.
Phương pháp và hệ thống kết tủa nhôm hiđrôxit từ dịch lỏng Bayer.
Quy trình làm giảm lượng cặn chứa nhôm silicat trong phương pháp Bayer
.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả