SpStinet - vwpChiTiet

 

Bể lọc nhanh trọng lực không van để cấp nước sinh hoạt ở nông thôn

Đề tài do ThS. Trần Hoàng Anh (Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh) thực hiện nghiên cứu lựa chọn công nghệ cung cấp nước sạch phù hợp nông thôn, đảm bảo yêu cầu xử lý nước và quản lý đơn giản.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, bể lọc tự rửa là loại bể lọc có đặc điểm tự vận hành không có sự điều khiển của công nhân hay các thiết bị tự động phức tạp trong quá trình lọc cũng như quá trình rửa. Qua phân tích hiện trạng cấp nước nông thôn cho thấy, trong các loại bể lọc thì bể lọc nhanh  trọng lực không van tự rửa có giá thành thấp, vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp, phù hợp với hệ thống cấp nước nông thôn và miền núi, góp phần tăng số dân được sử dụng nước sạch. Bể lọc không van tự rửa được sử dụng cho các dây chuyền công nghệ xử lý nước như: hệ thống cấp nước tự chảy (nguồn nước là các khe, suối…cho vùng cao); dây chuyền công nghệ xử lý nước ngầm hàm lượng sắt nhỏ hơn 10 mg/l – 20 mg/l; dây chuyền công nghệ xử lý nước mặt với bể lọc tự rửa.  Ngoài ra, trong xử lý nước thải đặc biệt là nước thải mỏ, bể lọc tự rửa không van cũng sẽ được sử dụng để xử lý bậc 3 sau xử lý sinh học để cấp nước kỹ thuật cho rửa xe, tưới cây và các nhu cầu sử dụng khác đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 6/2010)

Các tin khác: