SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế sử dụng vi sinh vật

Vi sinh vật xử lý đất
Phương pháp xử lý hạt cà phê tươi nhờ sử dụng vi sinh vật
Phương pháp tạo ra chủng vi khuẩn actinobacillus pleuropneumoniae gây miễn dỊch, không gây tan máu
Chủng virus vacxinia ankara được cải biến
Thể đột biến vi khuẩn dạ cỏ mới và phương pháp sản xuất axit sucxinic
Loài vi khuẩn lactobacillus casei và chế phẩm chứa loài vi khuẩn này
Sử dụng các tế bào vi khuẩn sống của chủng lactobacillus helveticus để bào chế dược phẩm làm giảm rối loạn đường ruột

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả