SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế sản xuất giày

Giày có bộ phận giảm chấn cho phần gót
Đế trong của giày có tác dụng làm đệm và mát xa chân
Giày thắt dây tự động
Phương pháp sản xuất đế giày có độ cứng khác nhau
Chất liệu gia cường dẻo nhiệt dùng để sản xuất giày và quy trình sản xuất chất liệu này
Cốt giày đỡ được giày một cách chuẩn xác
Phương pháp sản xuất đế giày xốp bằng copolyme vinyl axetat etylen
Giày chống ẩm và mùi hôi

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả