SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế ngành may

Hệ thống máy may có thể lập trình và vật mang dữ liệu để sử dụng trong hệ thống này.
Phương pháp sản xuất hàng dệt may.
Cơ cấu dẫn hướng chỉ dùng cho máy may.
Cơ cấu dẫn động vải của máy may kiểu trụ.
Máy may có cơ cấu giảm chấn.
Cơ cấu cấp dùng cho máy may.

Chi tiết...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả