SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế liên quan đến sản xuất giấy


THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY
 

Số công bố đơn: 29198; ngày nộp đơn: 09/12/2011 tại Việt Nam; tác giả: Ogawa Kimikazu, Igarashi Hisao; đơn vị nộp đơn: Kabushiki Kaisha Toa Kogyo; địa chỉ: 2936-1, Tanaka, Fukaya-shi Saitama 3660821, Japan.
 

Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình sản xuất bột giấy, trong đó bột giấy có thể được sản xuất trong môi trường áp suất khí quyển và nhiệt độ thấp hơn trong quy trình sulphat và quy trình sulfit. Thiết bị này bao gồm: thân chính dạng thùng, bộ cấp hóa chất để cấp lần lượt axit nitric và xút, bộ điều chỉnh nhiệt độ, bộ tạo dòng xoáy ngược bên trong thân chính để tạo ra dòng xoáy trong nguyên liệu thô và hóa chất đã được cấp cho thân chính, và thiết bị xả hóa chất được lắp trên thân chính dạng thùng.
 

Quy trình được thực hiện theo mẻ để chuyển hóa các nguyên liệu thô thành bột giấy.

 

QUY TRÌNH TẨY TRẮNG BỘT GIẤY GỖ CỨNG SAU KHI NẤU BẰNG CHẾ PHẨM ENZYM TÁI TỔ HỢP
 

Số công bố đơn: 1832; ngày nộp đơn: 30/6/2011 tại Việt Nam; tác giả: Đặng Thị Thu, Lê Quang Diễn, Đỗ Biên Cương; đơn vị nộp đơn: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; địa chỉ: số 01 Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội.
 

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng sau khi nấu bằng enzym tái tổ hợp và chất tẩy, quy trình này bao gồm các bước:
 

a) Chuẩn bị nguyên liệu;
 

b) Thủy phân hemixenluloza để loại bỏ lignin;
 

c) Tẩy trắng bột giấy với Clo;
 

d) Trích ly kiềm với H2O2;
 

e) Tẩy trắng bột giấy với NaClO và thu sản phẩm. Bột giấy thành phẩm sau khi tẩy trắng có độ trắng theo tiêu chuẩn ISO đạt trên 80%.
 

Ưu điểm của quy trình là rút ngắn được thời gian nghiền và giảm lượng hóa chất sử dụng.

 

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BỘT GIẤY SỬ DỤNG TRE
 

Số bằng sáng chế: 1-0008333; cấp ngày: 12/3/2010 tại Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Lee Kwon-Hyok; địa chỉ: Seongnae3-dong 387-56, Gangdong-gu, Seoul 134-033, Republic of Korea.
 

Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy từ tre. Theo phương pháp này, cây tre được chặt gọn thành các dăm. Các dăm tre được sàng và rửa nhằm giảm mức tiêu thụ đối với các chất hóa học được sử dụng trong quá trình thủy phân sơ bộ và nghiền nhão, dễ phản ứng, để tạo ra bột giấy có chất lượng tốt hơn và hiệu suất cao.
 

Ngoài ra, phương pháp này có khả năng ngăn ngừa sự tạo ra dioxin bằng cách tẩy trắng bột giấy bằng quy trình tẩy trắng không chứa clo nguyên tố hoặc hoàn toàn không chứa clo.

 

CHẾ PHẨM SỬ DỤNG CHO HUYỀN PHÙ BỘT GIẤY, QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY SỬ DỤNG CHẾ PHẨM NÀY
 

Số bằng sáng chế: 1-0008313; cấp ngày: 05/3/2010 tại Việt Nam; tác giả: Charles W. Propst, Jr., James C. Jones; chủ sở hữu: Spectra-Kote Corporation; địa chỉ: Fourth Street & East Water Street, P.O. Box 3369, Gettysburg, Pennsylvania 17325-0369, United States of America.
 

Sáng chế đề cập đến chế phẩm sử dụng cho huyền phù bột giấy bao gồm:
 

– Chất gia keo được chọn gồm có dime alkyl keten và dime alkenyl keten với lượng nằm trong khoảng từ 0,45kg đến 3,2kg trọng lượng khô/tấn nguyên liệu;
 

– Nguyên liệu chứa axit acrylic với lượng nằm trong khoảng từ 15,75kg đến 418,0kg trọng lượng khô/tấn nguyên liệu;
 

– Tác nhân liên kết ngang với lượng đủ để liên kết ngang nguyên liệu chứa axit acrylic, trong đó tác nhân liên kết ngang này được chọn gồm có amoni oxit, canxi oxit, magiê oxit, magiê stearat, isostearat, canxi stearat, thiếc oxit, vonfram oxit, natri vonframat, natri vonframat dehydrat, kẽm octoat, nhôm stearat, nhôm oxit, muối kẽm của axit béo, kẽm oxit, zirconi oxit, canxi isostearat, muối canxi của axit béo, muối magiê của axit béo, và muối nhôm của axit béo;
 

– Sợi gỗ.
 

Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất giấy và huyền phù bột giấy trong đó sử dụng chế phẩm này.


PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TẢO ĐỎ (RHODOPHYTA) VÀ SẢN PHẨM THU ĐƯỢC
 

Số bằng sáng chế: 1-0007247; cấp ngày: 03/9/2008 tại Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Park Jun-Hyuk; địa chỉ: 108-301, Yoksam Raemian apt., 757, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-927, Republic of Korea.
 

Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy và giấy bằng cách sử dụng tảo đỏ (rhodophyta), bao gồm bước ngâm tảo đỏ trong dung môi trong khoảng thời gian định trước nhằm hòa tan gel aga vào dung môi chiết này, cho gel aga đã hòa tan phản ứng với dung môi phản ứng để chuyển hóa thành xơ, hóa rắn xơ thu được bằng cách sử dụng chất hóa rắn, và nghiền thành bột giấy xơ đã được lưu hóa này.
 

Phương pháp này có ưu điểm là chi phí sản xuất thấp, không cần thiết phải thu mua gỗ. Ngoài ra, việc sử dụng các hóa chất để loại bỏ lignin và tẩy trắng giảm rõ rệt, nên giảm được ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, do sản phẩm cuối không chứa các hóa chất gây hại nên không gây ảnh hưởng bất lợi đến người và môi trường.

 

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ RƠM RẠ
 

Số bằng sáng chế: 2-0000775; cấp ngày: 22/6/2009 tại Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Nguyễn Phúc Thanh; địa chỉ: số nhà 3B, ngõ 6B, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
 

Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy từ rơm rạ. Theo phương pháp này, bột giấy từ rơm rạ được sản xuất trong điều kiện môi trường thông thường, không yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao, tiêu tốn ít năng lượng và hóa chất, chất thải từ quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.
 

Hóa chất được sử dụng là các hóa chất thông dụng, rẻ, không độc hại như NaOH, HCl, Ca(OH)2, H2O2.
 

Quy trình và thiết bị dùng để sản xuất đơn giản, dễ thực hiện.

 

PHƯƠNG PHÁP TẨY TRẮNG BỘT GIẤY
 

Số bằng sáng chế: 1-0005451; cấp ngày: 13/02/2006 tại Việt Nam; tác giả: Delmas Michel, Avignon Gérard; chủ sở hữu: Compagnie Industrielle De La Matiere Vegetale; địa chỉ: 56, Rue Du Rocher - F-75008 Paris - France.
 

Sáng chế đề cập đến phương pháp tẩy trắng các loại bột giấy theo quy trình gồm hai công đoạn ở áp suất không khí và ở nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng 1000C. Công đoạn thứ nhất được thực hiện bằng cách cho bột nhão chưa tẩy trắng tiếp xúc với hỗn hợp gồm axit peraxetic và axit performic. Công đoạn thứ hai bao gồm việc xử lý bột giấy đã được tẩy trắng thu được từ công đoạn thứ nhất bằng dung dịch chứa natri hydroxit và hydro peroxit. Bột giấy thu được có độ trắng cao và có mức độ polyme hóa gần với bột giấy chưa được tẩy trắng. Phương pháp này không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không gây ô nhiễm.
 

Phương Lan, STINFO Số 8/2012

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả