SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế khai thác năng lượng gió

Thiết bị biến đổi năng lượng gió được dẫn động bởi bánh đà
Tuabin chạy bằng sức gió để phát điện
Máy bơm nước chạy bằng sức gió
Thiết bị phát điện từ năng lượng gió
Cơ cấu hứng gió của tuốc bin gió trục ngang

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả