SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế giản dị nhưng hiệu quả

Quân và dân ta đã trường kỳ vượt qua gian khó, vô cùng sáng tạo trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại. Chào mừng ngày 30/4 thống nhất đất nước, STINFO giới thiệu một trong vô vàn những sáng tạo đã góp phần tạo nên chiến thắng thần kỳ và đến nay được cải tiến, phát huy hiệu quả không những trong quân đội mà cả trong dân dụng. Đó là bếp Hoàng Cầm.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả