SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Laba bằng in vitro

Đây là đề tài khoa học do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng thực hiện vừa được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu. Đề tài là sự áp dụng công nghệ sinh học nói chung và nuôi cấy mô tế bào thực vật nói riêng để sản xuất cây giống chuối Laba cấy mô sạch bệnh, chất lượng đảm bảo cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các vùng lân cận.
 

Qua quá trình hoàn thiện quy trình nhân giống chuối Laba, dự án nhận thấy sự sinh trưởng và phát sinh chồi giống chuối trên chịu ảnh hưởng của môi trường cấy mô, từ đó đã đưa ra được quy trình tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu về nhân giống cấy chuối Laba trong phòng thí nghiệm.

Dự án đã đào tạo cho 15 lượt cán bộ kỹ thuật phòng Nuôi cấy mô tế bào thực vật và tập huấn cho 4 cơ sở vườn ươm ở Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương về các quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối cấy mô giai đoạn vườn ươm, tổ chức 4 đợt sản xuất cây giống chuối Laba với số lượng khoảng 122 ngàn cây, cung cấp cho các hộ nông dân, các vườn giống, các trang trại tại các huyện trong tỉnh và các vùng lân cận.
Nguồn: Báo Lâm Đồng

Các tin khác: