SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất thành công giống của 5 loài cá bản địa

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ đã thu gom từ tự nhiên, đưa vào nuôi vỗ trong ao, bể và sản xuất thành công giống của năm loài cá bản địa, có giá trị kinh tế cao.

Năm loài cá gồm cá kết, cá leo, cá chạch trấu (nước ngọt), cá đối (nước lợ), cá ngát (nước ngọt và lợ), là những loài thủy sản thịt ngon, được ưa chuộng tại thị trường nội địa.
Trong đó, cá kết thương phẩm (100 g/con) trung bình 70.000 đồng/kg; cá leo (2-3 con/kg) giá 70.000 đồng/kg; cá chạch trấu (500 g/con trở lên) giá 160.000-170.000 đồng/kg.
Cá đối có thể nuôi kết hợp với tôm sú theo mô hình quảng canh cải tiến hoặc tôm rừng, với giá thương phẩm (120 g/con trở lên) từ 25.000-30.000 đồng/kg.

Cá ngát (500 g/con trở lên) được bán với giá 80.000-100.000 đồng/kg.

Năm loài cá này được sản xuất thử từ năm 2003 đến nay và quy trình sản xuất trên có thể ứng dụng vào sản xuất đại trà, góp phần phát triển, bền vững nghề nuôi cá tại Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

VH (Theo Tchdkh.org.vn)


Các tin khác: