SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất nước ép trái cây có hàm lượng calo thấp sử dụng cho người ăn kiêng

Hỏi: Làm thế nào để sản xuất nước ép trái cây có hàm lượng calo thấp sử dụng cho người ăn kiêng? (Thanh Xuân, TP. Hồ Chí Minh)
Đáp: Nước ép từ rau, củ, quả đang được tiêu thụ rất mạnh trên thế giới bởi những giá trị dinh dưỡng của nó mang lại. Tuy nhiên, với người ăn kiêng, dù là các loại nước uống bổ dưỡng từ rau quả cũng phải đáp ứng yêu cầu hàm lượng calo thấp. Dưới đây là phương pháp sản xuất nước ép trái cây cô đặc hàm lượng calo thấp theo sáng chế US 0067267 của tác giả Strobel Rudolf G. K và Tarr Robert E đã được công ty Procter & Gamble đăng ký tại Mỹ.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả