SpStinet - vwpChiTiet

 

Bắp biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Sau quá trình dài gần 5 năm tiến hành khảo nghiệm các giống bắp biến đổi gen trong môi trường thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu tại Việt Nam, thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) là bộ này vừa chính thức phê duyệt công nhận 4 giống bắp biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Đây là những giống bắp được cấp phép khảo nghiệm cho 2 công ty gồm Syngenta và Dekalb theo sự giám sát của Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ NN-PTNT).

Theo đó, Hội đồng thẩm định an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Bộ NN-PTNT đã công nhận các sản phẩm biến đổi gen được khảo nghiệm không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi. Đây là công bố đầu tiên tại Việt Nam về việc các sản phẩm bắp biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

4 bắp biến đổi gen được công nhận gồm: BT 11 và MIR 162 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và MON 89034, NK 603 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT cũng cho biết, sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, 4 giống bắp trên sẽ được xem xét và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học của Bộ Tài nguyên Môi trường trước khi đưa ra sản xuất trên diện rộng. Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường đang tiếp tục xem xét các giống bắp được công nhận theo hồ sơ do Bộ NN-PTNT chuyển sang.

Nguồn: SGGP

Các tin khác: