SpStinet - vwpChiTiet

 

Rutin, scutellariosiad II và leonurisid A phân lập từ vỏ thân cây vọng cách – premna corymbosa Rottl. Ex Willd.

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Kỳ, Ngô Thùy Linh (trường ĐH Dược Hà Nội), Phan Văn Kiệm (viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, viện KH&CN Việt Nam) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc của 1 hợp chất flavonoid glycoside-rutin (1), 1 hợp chất iridoid glycoside-scutellarioside II (2) và 1 hợp chất phenyl glycoside-leonuriside A (3) từ dịch chiết methanol của vỏ thân cây vọng cách (premna corymbosa Rottl. Ex Willd.).

Nghiên cứu tiến hành với nguyên liệu là vỏ thân cây vọng cách được thu hái vào tháng 7/2007 tại xã Trực Ninh, huyện Trực Nam, tỉnh Nam Định. Cấu trúc hóa học của các chất được xác định bằng các phương pháp phổ khối lượng (ESI-MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 2D NMR); phân lập các hợp chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột.
Theo đó, hợp chất 1 nhận được dưới dạng bột màu vàng, điểm chảy 214-2150C, công thức phân tử là C27H30O16, cấu trúc hóa học là quercetin 3-0-rutinosid hay rutin; hợp chất 2 thu được dưới dạng bột vô định hình không màu, công thức phân tử là C24H28O12, cấu trúc hóa học là 10-O-trans-p-coumaroylcatalpol hay scutellario-side II; hợp chất 3 tinh thể hình kim, điểm chảy 232-2330C, công thức phân tử C14H20O9... Như vậy, từ dịch chiết methanol của vỏ thân cây vọng cách đã phân lập được 3 hợp chất. Dựa vào số liệu phổ khối lượng ESI-MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 2D NMR) đã xác định được đó là rutin, scutellaroside II và leonuriside A. Đây là 3 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ vỏ thân cây vọng cách.
 
LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả