SpStinet - vwpChiTiet

 

Bảo quản xoài cát Hòa Lộc bằng công nghệ bọc màng bán thấm

Đề tài do các tác giả Đặng Thị Thanh Quyên, Đỗ Văn Chương (ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp) thực hiện nghiên cứu bảo quản xoài cát Hòa Lộc bằng công nghệ bọc màng bán thấm bằng chế phẩm BQE-625.
Theo đó, xoài cát Hòa Lộc thu hoạch ở độ chính 1 phù hợp với bảo quản. Với thời gian và nồng độ xử lý là 22 giây, 94% tương đương với độ dày chế phẩm BQE-625 trên bao vỏ quả là 3,9µm ở nhiệt độ thường, xoài bảo quản được 15 ngày so với tỷ lệ tổn thất là 5,13%, chất lượng tốt sau bảo quản.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 7/2011)

Các tin khác: