SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi

Ngày 11/01/2011, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thủy lợi. Tạp chí là sự kế thừa và phát triển của Đặc san KH&CN Thủy lợi được xuất bản từ năm 2004.

Theo Giấy phép số 1450/GP-BTTTT ngày 28/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí KH&CN Thủy lợi được xuất bản 2 tháng/ kỳ, với tôn chỉ mục đích: Giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học thủy lợi; Đăng tải các kết quả nghiên cứu và phổ biến những kiến thức về khoa học thủy lợi; Cung cấp thông tin và phản ánh các hoạt động trong lĩnh vực khoa học thủy lợi.
Hy vọng rằng, Tạp chí KH&CN Thủy lợi sẽ là cầu nối gắn kết chặt chẽ khoa học và thực tiễn sản xuất của ngành thủy lợi và là diễn đàn để trao đổi giữa bạn đọc với các nhà khoa học, nhà quản lý, tạo nên một nguồn lực thông tin, một sức mạnh mới thúc đẩy phát triển KH&CN, phục vụ đắc lực cho ngành thủy lợi, đáp ứng yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

QA (Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả