SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt sách chuyên khảo về Hoàng Hoa Thám

Sách chuyên khảo “Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913)” của TS Sử học Khổng Đức Thiêm dày hơn 700 trang, gồm 13 chương, được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá là Tập đại thành về người anh hùng Hoàng Hoa Thám.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng được đánh giá là sự kế thừa và tổng kết toàn bộ thành tựu nghiên cứu của giới nghiên cứu lịch sử từ trước tới nay, trong và ngoài nước, về một vĩ nhân lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng về thời gian lịch sử (những năm bản lề của thế kỷ 19-20) mà còn là gạch nối quan trọng giữa hai khuynh hướng cứu nước – theo hệ tư tưởng phong kiến (Phong trào Cần Vương) và theo hệ tư tưởng tư sản (Phong trào Duy tân).

Giới sử học khắp trong Nam ngoài Bắc cũng như bản thân tác giả đã để ra nhiều năm nghiên cứu về Hoàng Hoa Thám và khởi nghĩa Yên Thế, nhưng không ít vấn đề cốt lõi về thời điểm sinh thành và yên nghỉ, quê hương bản quán và họ hàng gốc gác, sự nghiệp và tiểu sử song thân... của người anh hùng dân tộc vẫn còn bỏ ngỏ.

Tác giả cho biết, chuyên khảo Hoàng Hoa Thám (1836-1913) được biên soạn trên cơ sở các nguồn tư liệu mới được khai thác lần đầu nhằm làm rõ sự ra đời của Hoàng Hoa Thám và  vai trò của ông qua các thời kì; truyền thống yêu nước thương dân của gia đình Hoàng Hoa Thám (kể từ phụ thân ông); vị trí và các đặc điểm của phong trào nông dân Yên Thế. Đồng thời, du học nhật bản một điểm nhấn khác của tác phẩm là có những kiến giải mới về vai trò của Bá Phức và Lê Hoan.

Nhân dịp ra mắt Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913), Nhà xuất bản Tri thức và Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sách vào chiều 11/02 tại Hà Nội.
 
Khổng Đức Thiêm, sinh năm 1945 tại Châu Xuyên, phủ Lạng Thương, Bắc Giang. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1969). Ông hiện là Tiến sĩ Sử học, nghiên cứu viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 
Nguồn: Tia Sáng

Các tin khác: