SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt sách “Công nghệ và chuyển giao công nghệ”

Nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5, Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật đã chính thức cho ra mắt cuốn sách “Công nghệ và chuyển giao công nghệ”. Cuốn sách này do nhóm tác giả gồm TSKH. Phan Xuân Dũng (Chủ biên), TS. Trần Văn Tùng, ThS. Phạm Hữu Duệ thực hiện.

Đây là một công trình khoa học được chuẩn bị công phu, có nhiều điểm mới, có ý nghĩa về cả lý luận và thực tiễn. Với bốn Chương trình bày một cách logic và khoa học, sách đã thể hiện được những nội dung chính về công nghệ và chuyển giao công nghệ (CGCN), là một đề tài rất quan trọng của KH&CN, là quốc sách hàng đầu của mỗi một quốc gia muốn phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nhóm tác giả đã làm rõ những tồn tại và hạn chế trong quá trình chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, từ việc thực hiện luật pháp với những vấn đề nóng như chuyển giá và trốn thuế trong các hợp đồng CGCN trong thời gian vừa qua… đến tiếp thu, thực hiện chuyển giao công nghệ lạc hậu và cuối cùng tạo ra những sản phẩm chất lượng kém, tác động xấu đến môi trường dẫn đến trình độ công nghệ của các doanh nghiệp vẫn lạc hậu, tốc độ đổi mới công nghệ ở Việt Nam vẫn thấp.

Bên cạnh đó, các tác giả đã tổng kết những thành tựu đã đạt được về chuyển giao công nghệ ở nước ta trên một số lĩnh vực công nghệ được ưu tiên phát triển, tập trung ở hai lĩnh vực là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Đưa ra những dự báo một số lĩnh vực công nghệ sẽ phát triển trong thời gian tới nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, doanh nghiệp… nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó theo hướng có lợi cho tổ chức để chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình thay đổi công nghệ và đón đầu nó.

Không những trình bày kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của một số nước Đông Á và Đông Nam Á, của các công ty đa quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, các tác giả còn đi sâu tìm hiểu Bí quyết thành công của Israel về khoa học và công nghệ, làm nên sự “thần kỳ Israel trong nông nghiệp” đã tác động và thay đổi nền nông nghiệp thế giới như thế nào? Với những bài học kinh nghiệm này, nhóm tác giả mong muốn việc tiếp thu kinh nghiệm CGCN tiên tiến, công nghệ hiện đại của nước ngoài, cũng như tìm giải pháp để ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu trong nước vào cuộc sống là khâu then chốt bảo đảm Việt Nam có thể phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, trong phần thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, để tạo điều kiện cho hoạt động chuyển giao thuận lợi, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hàng loạt cơ chế chính sách mới, đã mang lại một số kết quả ứng dụng tích cực. Một số doanh nghiệp đã có kết quả tốt trong ứng dụng và và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay cũng sẽ là những bài học kinh nghiệm hữu ích cho các doanh nghiệp KH&CN trong quá trình chuyển giao của mình.

Nhóm tác giả đã xác định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trên thế giới đang tác động mạnh mẽ lên nước ta. Đây chính là cơ hội rất quý giá mà Việt Nam có thể thay đổi vị thế đất nước, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các Quốc gia.

Cuốn sách sẽ là cẩm nang cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực KH&CN và chuyển giao công nghệ. Hi vọng rằng các bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - khi đọc cuốn sách này, các bạn có thể thấy được vai trò cũng như trách nhiệm của mình đối với đất nước trong xu thế hội nhập cũng như sự phát triển từng giờ, từng phút của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Các tin khác: